skip to Main Content

Lezing “Elektromagnetische straling – gezondheid – voorzorg”

UITNODIGING

Op zaterdag 09 september 2017 houden we de derde van vier lezingen in 2017 voor leden en BELANGSTELLENDEN.
Het onderwerp van de lezing:

Elektromagnetische straling – gezondheid – voorzorg

Onze woon- en werkomgeving krijgt een steeds toenemende hoeveelheid elektromagnetische velden. Een groeiend aantal mensen maakt zich daar zorgen om waarvan een deel zelfs gezondheidsklachten ervaart en mogelijk ook elektrosensitief (EHS) is. De huidige toegestane blootstellingswaarden zijn vooral gebaseerd op thermische effecten. Het is echter nog onzeker of niet-thermische effecten ook tot gezondheidsklachten c.q. gezondheidsschade kunnen leiden alhoewel daar al wel aanwijzingen voor zijn. Daarom lijkt het toepassen van het internationale voorzorgsbeginsel gewenst maar dit zal nog heel wat jaren kunnen duren als er geen onomstotelijk wetenschappelijk bewijs wordt aangedragen. Dit is echter een complex, grootschalig, kostbaar en risicovol traject dat veelal alleen door kapitaalkrachtige belanghebbende partijen kan worden ingevuld. Voorlopig zullen de bezorgde burgers zelf hun eigen (binnen)omgeving zo “stralingsarm” als mogelijk dienen te maken om enige invulling aan het voorzorgsbeginsel te geven. Gelukkig zijn hier al talrijke mogelijkheden voor met na jaren al vele ervaringen van bewoners en gebouw gebruikers. Wel dienen wij de gewenste integriteit van woon/werkomgeving en leefstijl in het oog te houden waar EMV een onderdeel vanuit maakt.

Raymond Lescrauwaet, binnenmilieuspecialist, meettechnicus en EMV deskundige zal over bovenstaande onderwerpen een lezing verzorgen. Raymond is sinds 2002 werkzaam in dit vakgebied en heeft professionele contacten met enige wetenschappelijke instanties.

 

Vanaf 11.00 uur bent u welkom op de locatie:

 Parochiehuis St. Jan, Holkerstraat 36, 3861 CE Nijkerk

Om 11.20 uur begint de lezing en we verwachten dat deze tot ongeveer 13.00 uur zal duren. Halverwege wordt er een korte pauze ingelast en na afloop wordt er een lichte lunch aangeboden waarbij er volop gelegenheid is om vragen te stellen en met elkaar ervaringen uit te wisselen.
Graag ontvangen wij uw aanmelding vóór maandag 4 september 2017.
U kunt zich aanmelden via mailadres: cpldvereniging@outlook.com of telefonisch bij Freek van den Hengel, nummer 033 – 245 77 13. Vermeld u ook met hoeveel personen u komt?
U mag iemand meebrengen. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, terwijl u zich wel heeft opgegeven, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.
Wij hopen weer op een flinke opkomst en ontmoeten u heel graag op zaterdag 09 september 2017.

Freek van den Hengel, lotgenotencontact

Back To Top
X