skip to Main Content

Arbeidsparticipatietool helpt mensen met chronische aandoening

Bij mensen met een chronische aandoening of handicap heeft slechts 30 procent een betaalde baan. Voor hen versterkt ‘werken’ het meedoen in de maatschappij. Voor 70 procent komt dat ‘meedoen’ dus erg onder druk te staan en zorgt het voor financiële problemen. Twaalf patiëntenorganisaties ontwikkelden daarom, samen met Stichting Mulimedia, een Arbeidsparticipatietool: een speciale website.

Doel daarvan is om onze CPLD leden die ondersteuning nodig hebben bij een situatie op hun werk, hun mogelijkheden tot arbeidsparticipatie willen verbeteren, of tips willen hebben voor solliciteren te helpen. Daarnaast is er voor werkgevers een aparte informatiedeel. Hiermee kan veel onbekendheid en koudwatervrees bij werkgevers worden weggnomen, of problemen op de werkvloer voorkomen.

Gevolgen

Mensen met een chronische aandoening of handicap komen vaak in de bijstand terecht, hun bedrijfje gaat failliet, of ze zijn akkoord gegaan met een kleine UWV-uitkering, omdat er geen oplossing gevonden kon worden voor behoud van werk met een beperking. Werk is nodig om de financiële positie te verbeteren, waardoor meedoen in de maatschappij ook beter mogelijk wordt.

Oorzaken problemen

Dat de arbeidsparticipatie in veel gevallen niet optimaal is heeft meerdere oorzaken. In ieder geval speelt als oorzaak in heel veel gevallen de grote onbekendheid met de aandoening mee van werkgevers, leidinggevenden en collega’s. Dit kan tot problemen leiden op de werkplek. Daarnaast speelt onbekendheid met het ziektebeeld en de gevolgen ook bij professionals die hierbij betrokken zijn (te denken valt aan medewerkers van het UWV, arbo/verzekeringsartsen, WMO-ambtenaren, maar ook bij huisartsen). Maar ook de mensen met een chronische aandoening of handicap zijn zelf niet altijd op de hoogte van de invloed van de aandoening op werk, de oplossingen die hiervoor gevonden kunnen worden en de regels en wetten die er zijn, als het mis gaat. Door deze onbekendheid en mogelijke vooroordelen komt het gesprek tussen de medewerker en de werkgever (en anderen die hierboven genoemd zijn) in veel gevallen niet of niet goed op gang en worden er geen oplossingen gevonden voor problemen die zich op de werkplek voordoen.

Oplossing

Met de Arbeidsparticipatietool – bedoeld voor, zowel de mensen met de aandoening, als voor leidinggevenden, collega´s en/of de werkgever – willen de twaalf deelnemende patiëntenorganisaties de arbeidspositie van mensen met een (chronische) aandoening versterken. Medewerkers met een vraag over arbeid in relatie tot hun aandoening of handicap, arbeidsongeschiktheid, die ondersteuning nodig hebben bij een situatie op het werk, de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie willen verbeteren, of tips willen hebben voor solliciteren, kunnen voor informatie terecht op een speciale website: https://www.arbeidsparticipatietool.nl/voucherprofile/voucher-cpld.  Voor werkgevers is er een apart informatiedeel op de site die ook als Android app beschikbaar is. In de zomer is deze informatie voor werkgevers ook via een mobiele website beschikbaar. Stichting September denkt met de Arbeidsparticipatietool veel onbekendheid en koudwatervrees bij werkgevers te kunnen wegnemen, of problemen op de werkvloer te voorkomen: ‘Op die manier willen wij bereiken dat meer mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen.’

Inmiddels is er in de Vereniging ook een cliëntenondersteuner. Deze cliëntenondersteuner is er voor om leden, bedrijven of medici te bij het zoeken naar oplossing. Dat kan bij u thuis zijn maar ook op het werk. Hier kan iedereen gebruik van maken. Voor aanmelding hiervoor kunt u mailen of bellen naar de Vereniging.

Gratis toegang tot het online programma voor re-integratie. Een praktisch en persoonlijk hulpmiddel *.

Re-integreren in passend werk.

Met het onlineprogramma ‘Mijn re-integratieplan’ onderdeel ‘ik heb een werkgever’ of ‘ik heb géén werkgever’, kun je zelf aan de slag en vind je antwoorden op allerlei vragen. Het programma is gebaseerd op situaties die je in de praktijk tegenkomt. Zo kom je goed beslagen ten ijs en kun je oefenen met situaties die je tijdens ziekte tegen kunt komen.

Voor wie is Mijn Re- integratieplan:

Mijn re-integratieplan is voor mensen, met of zonder werkgever, die ziek zijn (loondoorbetaling door werkgever of Ziektewetuitkering). Ook voor zelfstandigen die ziek zijn of mensen die als zelfstandige verder willen gaan, heeft het programma het nodige te bieden. Voor hen is het onderdeel zelfstandigen gemaakt bij het onderdeel ‘ik heb geen werkgever’.

Wat je o.a. in programma zal vinden:

  • Wat zijn mijn rechten en plichten?
  • Hoe bereid ik mij voor op gesprekken met de verzekeringsarts, medisch adviseur, bedrijfsarts?
  • Hoe verzeker ik mij tegen arbeidsongeschiktheid en waar moet ik dan op letten?
  • Wat doet een casemanager, re-integratiebegeleider, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige?
  • Wat doe ik als ik het niet eens ben met de bedrijfs- of verzekeringsarts? Wat zijn de opties?
  • Hoe los ik een conflict met de werkgever of bedrijfsarts op?
  • Welke andere opties dan werk in loondienst zijn er?
  • Hoe krijg ik duidelijk zicht op mijn beperkingen en zijn er ook oplossingen voor de belemmeringen die ik tegenkom?

Voor professionals die zieke arbeidskrachten begeleiden of coachen biedt het programma een handleiding hoe je als professional ‘Mijn re-integratieplan’ kan inzetten voor jouw cliënten.

Maak gratis account aan via www.mijnreintegratieplan.nl .

Heb je nog vragen hebt over Mijn Re-integratieplan dan kan je die stellen via info@mijnreintegratieplan.nl

We hopen dat je veel profijt hebt van het programma. Alles in Mijn Re-integratieplan is erop gericht om jou te ondersteunen bij werkhervatting en herstel. Het gaat immers om jouw toekomst!

*Mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van VWS. Mijn Re-integratieplan maakt onderdeel uit van het project ‘Samen Bouwen aan Participatie’ waaraan verschillende patiëntenorganisaties deelnemen, waaronder de Whiplash Stichting Nederland.

Back To Top
X