Ga naar hoofdinhoud

Elektrogevoeligheid

De CPLD vereniging komt steeds vaker mensen tegen die naast zonlichtallergie ook last hebben van straling (EMV) van o.a. zendmasten voor draadloze communicatie, smartphones, Wifi, DECT-telefoons, smart apparatuur e.d. En omgekeerd: EMV-stralingsgevoeligen worden veelal ook gesensibiliseerd voor zonlicht.

Mobiel bellen

Draadloos gebruik kan schade geven aan mens dier en plant. Wetenschappers in meerdere landen hebben daar aanwijzingen voor gevonden.

De data- overdracht van mobiel naar mobiel vindt plaats door radiogolven (RF) of ook wel straling genoemd, door middel van een uitgebreid netwerk van zendmasten. De GSM- (2G), UMTS-(3G) en LTE masten (4G). Maar ook door straling van draadloos gebruik van router naar laptop of computer en ook door de draadloze DECT telefoon. De straling van al deze apparatuur kan schade geven aan een lichaam. Vooral kinderen in de groei en ouderen zijn kwetsbare groepen voor deze straling. Draadloos gebruik geeft officieel volgens de Nederlandse overheid, een thermisch effect (lichte opwarming) en wat niet bekend gemaakt wordt, is dat deze straling ook
• veranderingen kunnen geven in het genetisch materiaal van de cel (DNA en chromosomen),
• aantasting van de afweersystemen van de cellen
• kanker (verschillende studies wijzen op een 3 tot 4-maal verhoogd risico op kanker, die bovendien op jongere leeftijd optreedt)
• onvruchtbaarheid en geboorteafwijkingen bij het nageslacht
• Alzheimer, Parkinson en andere neurologische, degeneratieve ziekten
De A-thermische affecten genoemd, die onze overheid niet erkent. Vele wetenschappelijke onderzoeken geven dit aan, maar staan nog steeds ter discussie. Een waarschuwing voor iedereen zou op zijn plaats zijn. Ook in de media valt er weinig over te lezen. Zolang er geen ‘harde’ bewijzen zijn voor de schadelijke effecten van elektromagnetische straling is dit in hun ogen geen nieuws. Wat over het hoofd wordt gezien, is dat er duizenden wetenschappelijke studies zijn die wel degelijk uitwijzen dat er heel wat reden is tot bezorgdheid. Zo bracht een internationale werkgroep van wetenschappers in 2012 een rapport uit op basis van bijna 4000 wetenschappelijke studies. http://www.bioinitiative.org/table-of-contents/ Dit rapport besluit dat er meer dan voldoende aanwijzingen zijn voor verontrustende effecten op de gezondheid.

Steeds meer mensen worden langzaam ziek, maar artsen mogen geen link leggen met straling. Het bestaat niet in ons land. De Nederlandse overheid, Gezondheidsraad en GGD, kiezen ervoor om geen paniek te zaaien. Het gevolg is dat de mensen die gevoelig zijn voor straling nergens met hun klachten terecht kunnen. Het gevolg is dat er niet gewaarschuwd wordt en de draadloze technologieën ons land overspoelen. Wel worden er miljarden verdiend aan deze draadloze apparatuur en de masten.

Elektrogevoeligheid begint met een of meerdere van onderstaande klachten:
• Jeuk en/of eczeem
• Verbrandingsverschijnselen
• Warm en gevoelloos oor waar je mee belt
• Duizeligheid
• Slapeloosheid
• Oververmoeidheid
• Hartritmestoornissen
• Hoofdpijn en misselijkheid
• Concentratiestoornis
• Oorsuizingen en oogproblemen
• Huiduitslag
• Pijn in de spieren en gewrichten
• Depressie
• Voedselovergevoeligheid
• Verhoogde bloeddruk
• Wisselend bloedsuikerspiegel
• Verminderde eetlust

Draadloze technologieën ondermijnen de gezondheid op een langzame en sluipende manier.
Draadloos internet/Wifi
In veel huizen staat deze stralingsbron continu te stralen en verziekt onzichtbaar ons leven en dat van de buren. Muren houden deze straling namelijk niet tegen.
Indien je de voordelen van Wifi wilt gebruiken, schakel het draadloos internet enkel aan wanneer u het gebruikt en schakel het zeker ’s nachts uit! Een tijdschakelaar kan handig zijn. Ook zijn er eco- routers te koop welke de WiFi-straling met 90% in stand-by stand verminderen.

Draadloos

DECT telefoon

Onze samenleving is met deze talloze draadloze toepassingen verweven met niet natuurlijke, hoogfrequente en gepulste straling. Het is de kunst om deze technieken met verstand te gebruiken en er op te letten dat men niet continue wordt blootgesteld. Een goede nachtrust, de fase waarin het lichaam zich zelf herstelt, is absoluut een vereiste om geen gezondheidsproblemen te krijgen. Houd zeker de slaapkamer vrij van een smartphone als wekker, DECT telefoon, DECT babyfoon in de babykamer, haal de stekker uit de verstelbare bedden, geen elektrische dekens en elektrische onderdekens. Ook stroom geeft straling. Een algemene stelregel is om steeds voldoende afstand tot de draadloze router (WIFI) of het basisstation van de DECT telefoon te houden, maar beter nog is vermijden. Een eco-DECT zorgt ervoor dat de DECT telefoon alleen ‘straalt’ wanneer er gebeld wordt. De DECT telefoons die overal voor een prikkie te koop zijn ‘stralen’ 24 uur per dag. Net zoveel straling als een UMTS mast en dat in eigen huis en/of slaapkamer! Het voorkomen van overbelasting is beter dan genezen. Er is bovendien nog geen therapie of medicijn.

CPLD VERENIGING

De CPLD Vereniging overlegt met andere verenigingen en koepels over deze ontstane situatie om deze voor iedereen te kunnen verbeteren. Ons doel is dat de kwaliteit van leven op een zo acceptabel niveau kan komen. Via nieuwsbrieven, verenigingsblad, lotgenotencontact en bijeenkomsten houden we de leden op de hoogte en hopen voor hen een positieve steun te kunnen zijn.

Back To Top