Ga naar hoofdinhoud

Lichtfysicus in het UMC Utrecht over de behandeling van CPLD

Huib van Weelden is lichtfysicus in het UMC te Utrecht bestudeert en behandelt al vele jaren patiënten met huid-problemen. Hij vertelt dat niet alleen vanuit de “periferie” patiënten toestromen, maar ook vanuit andere academische ziekenhuizen. Mensen met de “grootste moeilijkheidsfactor” worden naar hem doorverwezen. Exacte cijfers zijn er niet, maar de lichtfysicüs schat dat zeker tien tot vijftien procent van de mensen in min of meerder mate problemen heeft met licht. Van de Scheveningenpukkel het ontstaan van het rode bobbeltje na het eerste zonnebad sinds de winter tot en met de ernstige vormen van allergie, zoals bij de moeder die haar kind niet meer naar school kan brengen omdat ze overgevoelig is voor daglicht. Van Weelden legt uit dat zonlicht en licht hetzelfde is. De huid rageert vooral op ultraviolette (UV) straling van het licht. Voor effecten van zonlicht op de huid is vooral het UV-B van belang. Hoewel het hoogstens 0,2 procent van de stralingsenergie van het volle zonlicht uitmaakt, is het de hoofdoorzaak van het ontstaan van zornnebrand en pigmentatie, de vorming van vitamine D3 (een kwartier zon per dag is voldoende voor de aanmaak van deze vitamine die belangrijk is voor het behoud van een gezond skelet), veroudering van de huid en huidcarcinomen. UV-B licht is in de zomer sterker in het zonlicht aanwezig dan in de winter. De huid is 1000 tot 10.000 maal gevoeliger voor uv-B dan voor UV-A. UV-A straling komt zomers en winters in het zonlicht voor. Het komt ook door vensterglas heen. Met hoge doseringen veroorzaakt UV-A wel roodheid en pigmentatie, maar geen gewenning. Dan zit er ook nog UV-C straling in het licht maar deze straling blijft boven de ozonlaag.

Mensen met een lichtallergie kunnen in verschillende categorieën worden ingedeeld. Zo is er een kleine groep (200 patiënten in Nederland) die een aangeboren lichtgevoeligheid heeft. Bij deze mensen, van wie de helft in het UMC wordt behandeld, is een genetisch defect de oorzaak van de allergie. Er is een grote groep die zonder aan-wijsbare oorzaak allergisch wordt. Daar wordt nu onderzoek naar verricht. En er is een groeiende groep mensen die huidproblemen krijgt door huidverzorgingsproducten en medicijnen. “Neem bijvoorbeeld een patiënte met een blaasontsteking. Ze gaat naar de dokter, krijgt medicijnen en gaat vervol-gens een uurtje in de zon zitten. Je kunt er bijna op wachten dat zij overgevoelig raakt voor licht. Bepaalde vormen van antibiotica veroorzaken dat.” Van weelden maakt zich zorgen. Het aantal patiënten dat door huidproducten in de problemen raakt, wordt steeds groter. “Het is hard om te zeggen, maar ze zijn zelf debet aan hun problemen. Het is een welvaartsprobleem. Van iedereen wordt huidverzorging verwacht; insmeren na de douche, s’ avonds op stap getooid met oorlogekleuren, smeren als je in de zon gaat en als het zonnetje hier niet meer voldoende schijnt gaan we naar het buitenland.

“Smeren met factor 10. Dan kan je langer in de zon, denken ze. Dat is niet waar. Je kunt je beter niet insmeren en slechts een uurtje in de zon bakken. Dan kan je de rest van de dag toch leuke dingen doen? Ach, weet je, af en toe in de zon kan helemaal geen kwaad, maar dat bruinbakken is heel slecht. Je mag er dan wel gezond uit zien maar een bruine kleur is een teken dat de huid een moeilijke tijd achter de rug heeft. “De huid reageert op al die smeersels. Er kan een flinke allergie ontstaan. De mensen kunnen de potjes wel in de Prullenmand gooien, maar dat is geen garantie dat ze niet meer overgevoelig zijn. Eigenlijk kom je er nooit meer vanaf. Ook al gebruik je die smeersels niet meer, de huid reageert toch als je in de zon komt. De oorzaken kennen we niet. Maar het is on-miskenbaar. Ik zie steeds meer mensen met dit soort moeilijkheden. En dat is echt niet leuk, hoor. “De mensen gaan dan de zon mijden en dat leidt er weer toe dat de huid steeds gevoeliger wordt voor licht. En vanwege die gevoeligheid komen ze op het laatst helemaal niet meer buiten. Deze spiraal moet worden doorbroken. We geven patiënten lichttherapie. Een keer per week krijgen ze een kleine hoeveelheden ultraviolet licht toegediend. Die hoeveelheden worden heel langzaam opgevoerd. De therapie kan maanden en soms wel jaren duren. “Ik krijg mensen die al 20 jaar deze lichttherapie volgen. We proberen met licht-therapie om de huid minder gevoelig te krijgen voor licht. We proberen de breifout uit het systeem te halen. We willen de mensen in een conditie krijgen waarin ze langzaam meer licht kunnen verdragen. Beter maken kan ik hen niet. We streven er naar dat de mensen weer boodschappen kunnen doen.

Onze inzet is niet dat ze op vakantie naar Spanje kunnen. We willen ze een minder beperkt leven geven. Toch zullen ze altijd moeten oppassen voor de zon. Die kun je nu eenmaal niet met een knopje uitzetten.” In veel gevallen moeten de patiënten de lichttherapie ook thuis moeten voortzetten. Dat is vooral in de winter van belang. Volgens Van Weelden gebeurt het zelden dat patiënten vanwege hun overgevoeligheid in de wao terechtkomen of ander werk moeten gaan zoeken. “Of het moet die crysantenkweker zijn die huidproblemen kreeg door het soort crysanten dat hij kweekte. Die man moest wat anders gaan doen.”

Ook Peter Gerrist kreeg lichttherapie. Hij vertelt over zijn weken in het ziekenhuis. Het viel hem niet mee, tien weken in afzondering. Hij raakte steeds geisoleerder. Zijn dag bestond uit TV kijken, puzzelen, lezen en vooral veel tobben. Nu is hij weer thuis, waar de lichttherapie wordt voortgezet. Met een soort hoogtezon (Philips HB 406 gezichtsbruiner waar de glasplaat van is verwijderd) moet de gewenning aan licht verder worden uitgebouwd. Elke week een beetje meer en langer licht op de huid. Nu kan hij alleen nog maar naar buiten als het donker is. Dan maakt hij een ommetje met de honden. Hij draagt geen horloge meer, want tijd is niet meer belangrijk. Hij ligt tot laat in bed en slijt z’n dagen met het leggen van puzzels en televisie kijken. Overdag naar buiten mag hij niet. “En wat moet je ‘s avonds buiten doen? Was het maar altijd oud en nieuw. Als we op bezoek gaan bij vrienden kan dat alleen in de avonduren. Ze moeten er wel rekening mee houden dat ik niet tegen bepaalde lampen kan, dat er geen geurkaarsen worden gebrand en dat ze geen luchtjes op hebben.” Hij moet er niet aan denken om nooit meer naar buiten te mogen. “Ik houd me vast aan de hoop die de doktoren me geven. Ze gaan er vanuit dat ik nooit meer in de zon mag, maar ze zeggen ook dat de kans groot is dat ik niet altijd in het duister hoef te leven. Misschien gaat het over een jaar al een stuk beter. Een garantie kunnen ze niet geven. De huid bepaalt hoe snel of langzaam het herstel gaat. Ik hoop dat ik op termijn weer kan werken als verzekeringsman. Er zullen wat aanpassingen in de vorm van andere lampen moeten komen. ik mag binnenkort overdag een half uur naar buiten. En daar verheug ik me heel erg op.”

“We houden ons al sinds de jaren vijftig bezig met de effecten van UV op de huid. Dat is altijd ons aandacht-gebied geweest”, zegt dr. Frank de Gruijl, toen hoofd van de afdeling fotodermatologie van het UMC. De Gruijl ziet zichzelf als een salongeleerde. Hij behandelt geen patiënten, maar doet onderzoek naar de oorzaken van bepaalde huidafwijkingen. “Neem de Schevenigenpukkel. Iedereen kent ze. Als je de eerste keer na de winter in de zon gaat krijg je jeuk. Eigenlijk is dat al een pathologische vorm van CPLD, de chronische polyforme licht-dermatose, ofwel een lichtallergïe, waarvan de oorzaak nog onbekend is.” Hij vertelt dat zonneallergie het meest voorkomt in streken waar de zon relatief weinig en vooral onregelmatig chijnt. In Zweden bijvoorbeeld heeft meer dan 20 procent van de mensen laat van deze overgevoeligheid. In de tropen komt zij niet of amper voor, ook in de mediterrane gebieden is het aantal mensen met een zonneallergie klein. Opmerkelijk is wel dat de ernstige vormen het meest voorkomen bij oudere’ mannen. De oorzaak is onduidelijk. Het hangt mogelijk samen met hormonen, maar zeker is dat allerminst. De huid is een uniek en opmerkelijk orgaan. De bijna twee vierkante meter huid die het lichaam van een gemid-delde volwassene bedekt, maakt vijftien procent uit van het totale lichaamsge-wicht, Per vierkante centimeter bevat de huid duizenden verschillende soorten cellen, waaronder gespecialiseer-de zenuwcellen voor het waarnemen van warmte, koude en pijn. Daarnaast zijn er talrijke talgklieren, haarzakjes, en zweetklieren aanwezig. Tenslotte bestaat er nog een uitgebreid netwerk van bloed-vaten waarmee deze inge-wikkelde structuur wordt gevoed. De huid beschermt de inwendige organen, maar regelt ook de lichaamstemperatuur. De huid is opgebouwd uit drie lagen: de opperhuid (epidermis), de lederhuid (corium) en het onderhuidse bindweefsel (subcutie), Over het ontstaan van CPLD is niets bekend. Er zijn wel theorieën maar die zijn volgens De Gruijl aanvechtbaar.

Het is bekend dat ultraviolette staling invloed heeft op het immuunsysteem. Krijg je te weinig stralen, dan gaat het immuunsyteem achteruit. Krijg je te veel, dan vermindert de werking van het immuunsysteem eveneens en kan DNA-schade optreden. Daardoor kan huidkanker ontstaan. De Gruijl legt uit UV-stralen zorgen voor verandering van het eiwit in de huid. Het is nog onbekend hoe de demping van het immuunsyteem precies in z’n werk gaat. In de opperhuid zitten immuuncellen (Langerhanscellen) die ervoor zorgen dat bacteriën die de huid willen binnendringen naar de lymfeklieren worden vervoerd en daar door de T-cellen worden vernietigd. Deze Langerhanscel-len herkennen vreemde stofjes die niet in het lichaam thuis-horen. Ze fungeren ook als sensoren en geven aan dat er iets aan de hand is. Wanneer de huid in de zon komt gaan bij normale personen deze Langerhanscellen dood. Onder-zoekers hebben nu ontdekt dat bij mensen met een lichtallergie deze cellen juist actief blijven waar-door er een vlammende ontsteking van de huid ontstaat en er een hevige allergische reactie ontstaat. Volgens de Gruijl zit er mogelijk bij CPLD-patiënten een defect in een of meer van de vijf stof-fen die zorgen voor de afbraak van de Langerhanseellen. “We waren zeer verrast met deze eerste resulaten. Aanvankelijk dachten wij dat bij CPLD-patiënten bepaalde cellen die het immuunsysteem onderdrukken niet worden aangemaakt. Dat bleek dus niet zo te zijn. De eerste haal in het breiwerk hebben we. Het in nog wel speculatief maar er valt een logisch verhaal aan vast te plakken.” Volgens hem loopt een CPLD-patiënt dan ook minder kans op huidkanker omdat de Langerhanscellen ook: een belangrijke rol spelen bij het herkennen van tumorcellen.

Bij 30 patiënten met een zonneallergie en een controlegroep van 30 gezonde vrijwillgers wordt getracht een allergische reactie op te wekken. Vervolgens worden een paar stukjes huid van drie milimeter weggenomen voor onderzoek. “Wij vinden dat wij belangrijk onder-zoek doen. Niet iedereen is het daar mee eens. Een klassieke arts zou zeggen: als je er niet aan dood gaat is het toch goed? Aan CPLD gaat inderdaad niemand dood. Helaas heeft onderzoek dan meestal minder prioriteit. Wij dermatologen zijn nu eenmaal niet de gladiatoren in de arena van de geneeskunst. Veel geld is er niet voor ons onderzoek. Het komt nu uit een potje van het ziekenhuis zelf. “Natuurlijk moeten we alles van de huid te weten zien te komen, ik vind het heel erg génant dat we nog zo weinig weten. Hoe komt het dat we verbranden in de zon? Weten we niet precies. We kennen niet het hele verhaal. Alleen wij zijn daarin geïnteresseerd. Omdat wij onderzoekers zijn en niet graag met onze mond vol tanden staan. “Eigenlïjk is zo’n lichtallergie een bizarre aandoening. Het is zoiets als uitslag krijgen van zuurstof. We hebben zonlicht nodig om te leven, maar het geeft ook veel malheur in het lichaam. De huid is een zeer indrukwekkend orgaan. Het is alleen al fenomenaal als je bedenkt hoe de huid zich de afgelopen honderden jaren heeft aangepast. Ik vind het altijd zo opvallend dat mensen zo panisch doen over radioactieve straling. Dat boezemt meer angst en ontzag in dan ons zonnetje, terwijl dat zonnetje echt niet alleen goedheid uitstraalt.”

Back To Top