Ga naar hoofdinhoud
  • Ondergetekende wil tot wederopzegging *) lid, worden van de CPLD Vereniging en betaalt hiervoor € 25,00 **) aan contributie per jaar. Leden ontvangen uitnodigingen voor o.a. activiteiten, lotgenotencontact en vier keer per jaar het contactblad Stralend.


    Voor die mensen, die financieel helaas (al dan niet tijdelijk) minder draagkrachtig zijn om dit bedrag te kunnen betalen, maakt het Bestuur graag een regeling: verzoek daartoe graag aan het Bestuur of een Bestuurslid. Wij garanderen een respectvolle en vertrouwelijke behandeling.
  • Hoe kent u CPLD?

  • *) Wederopzegging dient uiterlijk voor 1 december schriftelijk te geschieden. **) Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij aanmelding gedurende het kalenderjaar kan de contributie voor het lopende jaar worden verminderd. Contributie kan in de loop der jaren verhoogd worden als het bestuur dit nodig acht. Voorstel tot verhoging wordt voorgelegd aan de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering die (veelal) in het voorjaar plaatsvindt. ***) Bij ontvangst van een volledig ingevuld inschrijvingsformulier gaat het lidmaatschap in, tenzij het bestuuur anders beslist. U ontvangt een ontvangstbevestiging en rekening voor de contributie.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Back To Top