Ga naar hoofdinhoud

Lezing op 23 november a.s. door Henk Stolk over “Licht en Kunstlicht in ontwikkeling” !

Op zaterdag 23 november a.s. zal Henk Stolk een interessante lezing geven in Nijkerk tijdens een bijeenkomst voor leden en andere geïnteresseerden.

Deze bijeenkomst start met inloop vanaf 10:30 uur, lezing begint om 11:00 uur en duurt naar verwachting tot 13 uur. Na de aansluitende lunch is de bijeenkomst tevens een zogenaamd “lotgenotencontact”, bedoeld voor informele contacten en ook open en interessant voor alle (andere) belangstellenden.

Henk Stolk geeft deze lezing zowel vanuit zijn jarenlange professionele expertise met betrekking tot licht en kunstlicht (o.a. LED), als vanuit een meer wereldbeschouwelijke invalshoek. Naast licht en kunstlicht, komt ook het begrip “duisternis” aan de orde. Tevens zal een demonstratie met een proefopstelling ongetwijfeld meer inzichten geven over licht en straling!

Henk Stolk is o.a. lid van de expertgroep Lichthinder van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV), mede-auteur van de Richtlijn Lichthinder, publiceerde ook “Filosofie voor duisternis” (4 delen), “Hoe verlicht is het licht”, “Wie heeft kennis van wetgeving van licht” en “De bron van de lamp herkennen”.

Tijdens de bijeenkomst zijn tevens diverse andere deskundigen aanwezig om vragen te beantwoorden over straling en licht.

Ook wordt diverse professionele meetapparatuur gedemonstreerd.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor (gratis) deelname via info@cpld.nl of via 033 – 245 77 13.

(NB: aantal plaatsen beperkt, toewijzing op o.a. volgorde aanmelding)

Back To Top