skip to Main Content

UITNODIGING Algemene Ledenvergadering op zaterdag 25 augustus 2018

Geachte leden van de CPLD,

Hiermede hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor  een extra Algemene Leden Vergadering van de CPLD Vereniging die op zaterdag 25 augustus a.s. gehouden zal worden. 0p deze ver-gadering houden wij een bestuursverkiezing. Alsmede een uitvoerig lotgenotencontact, waarbij het nieuwe bestuur met u wil overleggen hoe de CPLD vereniging in de toekomst zich wil ontwikkelen en gestalte geven aan de leden met overgevoeligheid voor licht en/of straling.  Wij houden deze op de bekende locatie te Nijkerk, die aan onze eisen voldoet: zo weinig mogelijk licht- en stralingsactiviteit. De locatie is:

Parochiehuis St. Jan
Holkerstraat 36
3861 CE NIJKERK 

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 10.30 – 11.00 uur Ontvangst CPLD – leden met koffie/thee
  • 11.00 – 13.00 uur Algemene Leden Vergadering
  • 13.00 – 15.00 uur De CPLD Vereniging biedt de aanwezigen een eenvoudige lunch aan met gelegenheid tot lotgenotencontact,

Graag ontvangen wij in verband met reserveringen uw aanmelding vóór 10 augustus 2018.

U kunt zich aanmelden bij Freek van den Hengel, telefoonnummer 033-2457713 of d.m.v. het aanmeldingsformulier. De notulen van de Algemene Leden Vergadering van 16 juni 2018, zijn geprint beschikbaar op 25.8.2018.  Indien men vooraf bovengenoemde stukken wenst te ontvangen, zendt u ons een mail of op bovengenoemd telefoonnummer voor 10 augustus 2018.

Voor degenen die met de trein komen: Laat even weten of u van plan bent om met de trein te komen. Dan wordt u door een van ons uiterlijk 10.30 uur van het station gehaald.

Wij hopen op een flinke opkomst en zien u heel graag op 25 augustus 2018.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING van de CPLD                      25 AUGUSTUS 2018.

  1. Opening 11.00 uur, mededelingen, inbreng agendapunten, vaststellen van de agenda
  2. Goedkeuring notulen van de Algemene Leden Vergadering 16 juni 2018.
  3. Voordracht door het bestuur van kandidaten;                                                                            Namen:

Joyce Berger, Dick Graffelman, Rob Verboog.

  1. Rooster aan-/aftreden.
  2. Prioriteiten bepalen van de CPLD activiteiten en uitslag van enquête
  3. Rondvraag.
  4. Sluiting

De notulen ALV 16-6-2018  voor de vergadering worden ter plaatse uitgereikt, voor hen  die ze niet hebben opgevraagd.

Back To Top
X