Ga naar hoofdinhoud

Welkom op de website van de CPLD vereniging

CPLD Vereniging is een patiëntenvereniging voor mensen die CPLD (Chronische Polymorfe Licht Dermatose), PLE, PLME oftewel zonneallergie of last van straling (bijv. mobieltjes, zendmasten, Wifi) in huis hebben. De vereniging is opgericht op 15 juni 1998 en is aangesloten bij de Huidpatiënten Nederland, Zorg Belang Gelderland en Iederin en is er voor iedereen die zich voor de huidaandoening CPLD en straling interesseert.

Daarnaast richt de vereniging zich ook op mensen met een gevoeligheid voor elektromagnetische velden, omdat zowel onze leden als niet-leden in toenemende mate aangeven voor meerdere soorten straling (em-velden) allergisch te zijn (geworden) dan alleen zon- en daglicht. Recent is een groep lotgenoten voor stralingsgevoeligen opgericht, waaruit contactpersonen zijn ontstaan, die u als elektrogevoelige onder andere kunnen informeren over, of bruikbare tips kunnen geven welke aan een voor u betere leefsituatie kunnen bijdrage.

Door u bij ons aan te sluiten kunnen wij als vereniging op maatschappelijk gebied een geluid laten horen van aan zon-, licht- en elektromagnetische velden gerelateerde gezondheidsklachten.

De doelstellingen van onze vereniging zijn:

  • De belangen behartigen van de leden;
  • Viermaal per jaar een uitgave van het verenigingsblad “Stralend” en het magazine  ‘Heel de Huid’.
  • Advies geven bij contacten met artsen of instanties;
  • Bijeenkomsten organiseren
  • Contacten verzorgen tussen de leden/lotgenoten.

Tenslotte vind u niet uitsluitend belangrijke informatie over CPLD, maar ook over elektromagnetische velden en aanverwante bronnen. Verder kunt u via de Vereniging contact zoeken met leden die CPLD hebben of elektrogevoelig zijn. Zo kunt u tips en/of extra informatie krijgen.

Back To Top
X